เงินกู้เพื่อเกษตรกร » ลูกค้า ธ.ก.ส. เตรียมเฮ ธ.ก.ส. สินเชื่อล้างหนี้ นอกระบบให้ ผู้มีรายได้น้อย

ลูกค้า ธ.ก.ส. เตรียมเฮ ธ.ก.ส. สินเชื่อล้างหนี้ นอกระบบให้ ผู้มีรายได้น้อย

12 มกราคม 2018
1578   0

ลูกค้า ธ.ก.ส. เตรียมเฮ ธ.ก.ส. เตรียมล้างหนี้นอกระบบให้ ผู้มีรายได้น้อย

สินเชื่อล้างหนี้

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.
เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้เตรียมนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อขอมาตรการให้ความช่วยเหลือ เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ซึ่งลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
ประกอบไปด้วย 3 มาตรการ 9 โครงการ วงเงินรวม 9 หมื่น 5 พันล้านบาท โดยมีผู้ลงทะเบียน 4 แสน 6 หมื่น คน มีหนี้นอกระบบ
มากกว่า 2 หมื่นล้านบาท มูลค่าหนี้ต่อคนประมาณ 6 หมื่นบาท

สินเชื่อล้างหนี้

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ

โดยมาตรการประกอบด้วย
มาตรการที่ 1 การพัฒนาตนเอง ได้แก่โครงการ ให้ความรู้ด้านการเงินกับผู้มีรายได้น้อย และ โครงการเงินฝากกองทุนทวีสุข
มาตรการที่ 2 พัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 2 โครงการ วงเงินสินเชื่อ 6 หมื่น 5 พันล้านบาท
มาตรการที่ 3 ลดภาระหนี้สิน ทั้งในและนอกระบบ โดยมีโครงการสนับสนุนสินเชื่อ จำนวน 3 โครงการ แบ่งเป็น
3.1 โครงการ วงเงินสินเชื่อ,
3.2 โครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้สินของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย,
3.3โครงการชำระดีมีคืน

ส่วนนโยบายที่รัฐบาล จะลดปัญหาความยากจน และ แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้เป็นศูนย์นั้น ทาง ธ.ก.ส. ได้ให้ความสำคัญ
ยกระดับเกษตรให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้มาอยู่ในระบบ

 

ทั้งนี้จากที่ทางเว็บไซต์ www.kasetpopeng.com เฝ้าเก็บข้อมูลพบว่า โครงการชำระดีมีคืน ได้เริ่มเปิดตัวแล้ว
ในอนาคตน่าจะมี โครงการอื่นๆ ติดตามมาเช่นกัน สามารถติดตามข่าวเกษตร ต่างๆ ได้ที่เว็บ เกษตรพอเพียง ครับ