เศรษฐกิจพอเพียง » เกษตรทฤษฎีใหม่ เพียงแค่ 1 ไร่ สามารถรวยได้

เกษตรทฤษฎีใหม่ เพียงแค่ 1 ไร่ สามารถรวยได้

11 มกราคม 2018
935   0

เกษตรทฤษฎีใหม่ บนพื้นที่น้อยเพียงแค่ 1 ไร่ สามารถปลูกอะไรได้บ้าง
เกษตรทฤษฎีใหม่

เกษตรทฤษฎีใหม่ นั้นไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่เยอะ หลายคนอาจมีคำถามว่า ปลูกอะไรดีใน พื้นที่น้อย เพียง 1 ไร่ “ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก” เป็นแนวคิดของการทำเกษตรกรรมแบบ เศรษฐกิจพอเพียง ที่เกษตรกรได้เน้นกิจกรรมที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาหาร ยารักษาโรค สมุนไพร และต้นไม้ใหญ่ๆ สำหรับการใช้ประโยชน์ในการสร้างที่อยู่อาศัย และการออมเพื่อลูกหลาน และในส่วนที่เหลือก็จะนำไปขายเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นปัจจัยอื่นๆ

เกษตรทฤษฎีใหม่

จากแนวคิดดังกล่าวเราสามารถแยกกิจกรรมการผลิตได้อย่าง พอเพียง ง่ายๆดังนี้

    1. กลุ่มของพืชผักสวนครัวและไม้ดอก เพื่อใช้ในการบริโภคหลัก และใช้ประโชน์ในครอบครัว เช่น ผักเครื่องเทศ (หอม สระแหน่ แมงลัก โหรพา ขิง ข่า ตระไคร้ ฯลฯ) ไม้ดอก (ดาวเรือง ดาวทานตะวัน ชโอม ผักหวาน บวบ มะระ ฯลฯ)
    2. กลุ่มสมุนไพร เพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การป้องกัน และรักษาโรคต่างๆ เช่น เสลดพังพอน ว่านชักมดลูก เทวดาเผย และอื่นๆ อีกมากมาย
    3. กลุ่มไม้ผล ได้แก่พวกมะกรูด มะนาว มะพร้าว ส้มโอ มะม่วง มะขาม และที่ขาดไม่ได้เห็นจะเป็นอาหารหลักอย่างมะละกอ และกล้วย เป็นต้น
    4. การผลิตเห็ด นับเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีศักยภาพทั้งการผลิต การบริโภค ทั้งเป็นเห็ดที่อยู่ในโรงเรือนและเพาะเลียนแบบธรรมชาติ ได้แก่ เห็ดบด เห็ดขอนขาว นางฟ้า นางรม หูหนู เห็ดเผาะ เห็ดผึ้ง เห็ดระโงก และเห็ดปลวก (เห็ดโคน) เป็นต้น
    5. การเลี้ยงสัตว์ เพื่อเสริมกิจกรรมและเป็นอาหาร เช่น เป็ด ไก่ สุกร โค กระบือ และปลา เป็นต้น นอกจากนั้นจากกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ยังเอื้อเอื้อประโยชน์กับการปลูกพืช กล่าวคือ มูลสัตว์ต่างๆ ได้นำมาใช้ในการปรับปรุงบำรุงดิน และเป็นอาหารพืชโดยตรง

จะเน้นกิจกรรมที่เกื้อกูลต่อกัน อีกทั้งเพื่อลดต้นทุนการผลิต เช่นการปลูกกล้วยควบคู่กับการปลูกมะละกอ การปลูกผักระหว่างต้นไม้ผลเพื่ออาศัยร่มเงา เป็นต้น ซึ่งสามารถให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินได้อย่างคุ้มค่า

เกษตรทฤษฎีใหม่