เรื่องอื่นๆ » การเลี้ยงไส้เดือน เพื่อพัฒนาดิน และสร้างรายได้เสริม

การเลี้ยงไส้เดือน เพื่อพัฒนาดิน และสร้างรายได้เสริม

4 มกราคม 2018
866   0

การพัฒนาดินด้วยไส้เดือน

การเลี้ยงไส้เดือน เพื่อพัฒนาดิน


การเลี้ยงไส้เดือนนั้นสำหรับการทำเกษตรพอเพียงนั้นนอกจากการวางแผนที่ดีแล้ว สิ่งที่สำคัญมากที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือ เรื่องของ “ดิน” เนื่องจากดินเป็นเสมือนบ้านของพืชที่เราปลูก เพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่ปรับปรุงโครงสร้างและพัฒนาดินให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ต้องเพิ่มสิ่งมีชีวิตต่างๆไป เพื่อที่จะเพิ่มอินทรียวัตถุตามหลัก เกษตรอินทรีย์ ให้กับดิน ทั้งการปลูกพืชคลุมดิน เพิ่มมูลสัตว์หรือปุ๋ยหมัก ที่นอกจากจะเป็นการสร้างปริมาณธาตุอาหารและโครงสร้างของดินให้ดีขึ้นแล้ว ยังเป็นการช่วยเพิ่มปริมาณของไส้เดือนดินอีกด้วย แล้วไส้เดือนดินมีประโยชน์และช่วยอะไรบ้าง เราไปดูคำตอบกัน

การพัฒนาดินด้วยไส้เดือน

ทำไมต้องไส้เดือน?


เนื่องจากไส้เดือนดินนั้นเป็นสัตว์ชอบอยู่ในพื้นที่ดินที่มีอินทรียวัตถุและแหล่งชุ่มชื้น พวกมันจะทำการขุดรูภายในดิน ส่งผลให้ดินร่วนซุยสามารถที่จะทำการระบายอากาศและระบายน้ำได้ดี อีกทั้งมูลของไส้เดือนดินยังได้เกิดจากการที่ไส้เดือนกินกินจุลินทรีย์หรือดินอิทรียวัตถุเข้าไป จนผ่านกระบวนการย่อยในลำไส้และถ่ายออกมา ส่งผลให้มูลของไส้เดือนดินนั้นสามารถช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ดีมากยิ่งขึ้น

การพัฒนาดินด้วยไส้เดือน
การพัฒนาดินด้วยไส้เดือนตาม หลักเกษตรพอเพียง ผสมผสานนั้นจะส่งผลให้มีการปรับปรุงคุณสมบัติของทรัพยากรให้ดีมากยิ่งขึ้น เพิ่มประโยชน์ของธาตุอาหารภายในดิน พร้อมทั้งมูลและลำตัวของไส้เดือนดินนั้นยังประกอบไปด้วยแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อจุลินทรีย์ ที่เป็นตัวช่วยในการช่วยย่อยสลายกระบวนการปุ๋ยหมัก ช่วยดูดซับแร่ธาตุ มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชเป็นอย่างมาก ช่วยลดสารพิษภายในดิน รักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับการทำเกษตรพอเพียงหรือเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่จะนอกจากจะเป็นเพิ่มคุณภาพของผลผลิตแล้วยังเป็นตัวช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากรดินอีกด้วย

นอกจากที่จะพัฒนาดินด้วยการนำไส้เดือนมาไว้ในแปลงปลูกพืชแล้ว เรายังสามารถที่จะนำมูลไส้เดือนดินที่จะกลายเป็นปุ๋ยหมักจากการย่อยสลายของไส้เดือนที่ได้จากกระบวนการผลิตนั้นไปใช้ปรับโครงสร้างพื้นที่การเกษตรได้โดยไม่จำกัดปริมาณอีกด้วย ยิ่งใส่มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีต่อพืชและดินมากเท่านั้น หลังจากที่นำมูลไส้เดือนดินไปใส่เพื่อบำรุงแล้วก็คลุมด้วยฟางข้าว หญ้าหรือเศษไม้ต่างๆ และรดน้ำให้เปียกชุ่ม ก็จะสามารถส่งเสริมผลผลิตของคุณให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เรียกว่าการพัฒนาดินด้วยไส้เดือนนั้นเป็นแนวทางในการทำเกษตรพอเพียงที่ไม่ยาก ต้นทุนน้อยแต่ได้ผลผลิตที่คุ้มค่า

สำหรับไส้เดือนนั้น นอกจากจะใช้สำหรับพัฒนาดินในพื้นที่ของตนเองแล้ว หากมีจำนวนที่มากพอ สามารถเพาะเลี้ยงและขายได้ในราคาที่ค่อนข้างสูง ดังจะเห็นได้จากข่าวมากมายเช่น การเลี้ยงไส้เดือนสร้างรายได้ตันละ 1 หมื่นบาท จากสัตว์ตัวน้อยน่ารังเกียจอาจเป็นสัตว์เลี้ยงอนาคตไกลได้ ดังนั้น เพื่อนๆ พี่ๆ เกษตรกร อย่าได้รังเกียจเจ้าสัตว์ตัวน้อยนี้เลยครับ ตรงกันข้ามควรให้ความสำคัญ และ ควรศึกษามันอย่างใกล้ชิด

This article is talked about earthworm farming for develop the soil in farmer land. So the earthworm will help farmer by decrease
The chemical fertilizer follow organic farming way. The earthworm is so Disgusting from other people but for organic farmer it is so cute and useful for their farm. This is the answer for Why we should do earthworm farming.