เกษตรพอเพียง » สมุนไพร รอบตัว

สมุนไพร รอบตัว

3 มกราคม 2018
537   0

สมุนไพร
สมุนไพรเป็นพืชที่เรียกว่าเป็นทางเลือกในการรักษาสุขภาพของคนทั่วไปมาตั้งแต่สมัยโบราณ สมุนไพรยังเป็นเครื่องมือในด้านการรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆ รวมไปถึงบำรุงฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและจิตใจให้ดีมากยิ่งขึ้น แน่นอนว่าสมุนไพรรอบตัวเรานั้นมีมาจากธรรมชาติ และการที่จะพัฒนาการสมุนไพรให้ยั่งยืนและเป็นทรัพยากรที่สามารถเพิ่มคุณภาพขึ้นเรื่อยๆก็คือการนำสมุนไพรมาปลูกแบบถูกวิธี มีการดูแลศึกษาและรักษาคุณภาพพร้อมทั้งปริมาณต่างๆ เพื่อทำให้ได้ยารักษาโรคที่ยังคงสรรพคุณตามที่ต้องการ

สมุนไพร

สมุนไพรรอบตัว

แต่ทั้งนี้เพื่อที่จะทำให้สมุนไพรมีความปลอดภัยและสารออกฤทธิ์หรือตัวยาที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดสำหรับผู้บริโภคนั้นก็ควรที่จะมีกระบวนการผลิตที่ถูกต้องและเหมาะสม ตามหลักเกษตรพอเพียงที่นอกจากจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างพอเพียงแล้ว เรายังสามารถที่จะนำสมุนไพรไปขายสร้างรายได้ที่พอดี มีต้นทุนที่ไม่สูง สามารถที่จะปลูกและได้ผลผลิตตลอดทั้งปีอีกด้วย

สมุนไพร

แนวทางการปลูกสมุนไพรตามหลักเกษตรพอเพียง

สำหรับ เกษตรพอเพียง นั้นไม่ได้จำกัดแค่ว่าจะต้องตั้งหน้าตั้งตาปลูกสมุนไพรหรือทำเกษตรเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่หมายถึงเราสามารถสร้างผลผลิตอย่างพอดีและพอเพียง ไม่เดือดร้อนและผลผลิตมีคุณภาพ มีต้นทุนต่ำสามารถสร้างกำไรและนำมาใช้ได้ใจชีวิตจริง

สำหรับสมุนไพรที่นิยมปลูกกันส่วนใหญ่ ก็จะมีทั้งกระเทียม,ตะไคร้,คื่นช่าย,ขมิ้น,ต้นหอม,ผักชี,กะเพรา,ผักบุ้งหรือขิงข่า และอื่นๆมากมายตามแต่ความนิยมและสมุนไพรที่เราชอบ โดยเริ่มต้นจากการศึกษาขั้นตอนในการเตรียมดินสมุนไพร ที่จะต้องมีการไถ่พรวน ใส่ปุ๋ย พร้อมกำหนดระยะปลูกตามความเหมาะสมของพืชแต่ละชนิด

Thai Herb in Thailand
There are many herb in Thailand and many of Thai herb is in Thai food also. We can found herb in every Thai food such as garlic, Chili , Knew. Thai food is the mirror of Thai culture you can see the culture of Thai people via food.